ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word provokes" — Słownik kolokacji angielskich

word provokes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo prowokuje
  1. word rzeczownik + provoke czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her words provoked a new train of thought in Emily's mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo