ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word prompts" — Słownik kolokacji angielskich

word prompts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podpowiedzi słowa
  1. word rzeczownik + prompt czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Caggiano's words, which were not made public, prompted a question from the operator.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo