ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word raises" — Słownik kolokacji angielskich

word raises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo podnosi
  1. word rzeczownik + raise czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, Catherine's words raised doubts when the others wrote of the worst.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo