ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word is adapted" — Słownik kolokacji angielskich

word is adapted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo jest przystosowane
  1. adapt czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Whatever its beginnings, the melody and in some cases the words have been adapted to the spirit of the singers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo