"word creates" — Słownik kolokacji angielskich

word creates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo stwarza
  1. word rzeczownik + create czasownik
    Luźna kolokacja

    Nick saw the effect that his words had created.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo