ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word genocide" — Słownik kolokacji angielskich

word genocide kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludobójstwo słowa
  1. word rzeczownik + genocide rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If the word genocide had existed, it would have been applicable.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo