"word causes" — Słownik kolokacji angielskich

word causes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo powoduje
  1. word rzeczownik + cause czasownik
    Silna kolokacja

    A moment when the wrong word could cause a lot of trouble.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo