ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"powerful word" — Słownik kolokacji angielskich

powerful word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejmujące słowo
  1. powerful przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But these powerful words came with a promise of only $200 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo