"word abortion" — Słownik kolokacji angielskich

word abortion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo przerwanie ciąży
  1. word rzeczownik + abortion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That would have been a perfect time in the discussion for Michael to mention the word abortion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo