"obey one's word" — Słownik kolokacji angielskich

obey one's word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestrzegać czyjś słowo
  1. obey czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Let it dawn on them that the tarn had obeyed my mere word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo