ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word evokes" — Słownik kolokacji angielskich

word evokes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo przywołuje
  1. word rzeczownik + evoke czasownik
    Luźna kolokacja

    I am glad to recognise the response which my words evoked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo