"word inspires" — Słownik kolokacji angielskich

word inspires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo inspiruje
  1. word rzeczownik + inspire czasownik
    Luźna kolokacja

    These words inspired many other heroes to step forward.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo