"word of praise" — Słownik kolokacji angielskich

word of praise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo pochwały
  1. praise rzeczownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In all the years he'd known him, words of praise had always made the man uncomfortable.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo