ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word murder" — Słownik kolokacji angielskich

word murder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo morderstwo
  1. word rzeczownik + murder rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You really believe he was trying to tear the word "murder" from that cover?

powered by  eTutor logo