KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"murder" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

murder rzeczownik

rzeczownik + murder
Kolokacji: 42
degree murder • murder of one's wife • capital murder • murder of several people • murder of a police officer • murder of one's father • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. degree murder = stopień morderstwo degree murder
2. murder of one's wife = morderstwo z czyjś żona murder of one's wife
4. capital murder = napaść na policjanta ze skutkiem śmiertelnym (dawniej w Wielkiej Brytanii i Irlandii) capital murder
5. murder of one's father = morderstwo z czyjś ojciec murder of one's father
6. murder of a police officer = morderstwo funkcjonariusza policji murder of a police officer
7. murder of one's husband = morderstwo z czyjś mąż murder of one's husband
8. felony murder = zbrodnia morderstwo felony murder
10. murder of one's brother = morderstwo z czyjś brat murder of one's brother
11. murder of one's mother = morderstwo z czyjś matka murder of one's mother
12. murder of one's son = morderstwo z czyjś syn murder of one's son
murder + rzeczownik
Kolokacji: 39
murder charge • murder case • murder trial • murder victim • murder mystery • murder weapon • murder rate • murder scene • ...
murder + czasownik
Kolokacji: 31
murder occurs • murder takes • murder leads • murder happens • murder goes • ...
czasownik + murder
Kolokacji: 58
commit murder • include murder • find of murder • arrest with murder • involve murder • charge with murder • convict of murder • ...
przymiotnik + murder
Kolokacji: 98
second-degree murder • first-degree murder • brutal murder • unsolved murder • double murder • bloody murder • ...
przyimek + murder
Kolokacji: 25
including murder • with murder • for murder • of murder • from murder • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.