ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) spell, write, scribble
Kolokacji: 4
(12) leave, allow, provide, hand
Kolokacji: 5
1. listen to one's words = odsłuchać czyjś słowa listen to one's words
2. match one's words = mecz czyjś słowa match one's words
3. suit to the word = garnitur do słowa suit to the word
4. hang every word = zawieś każde słowo hang every word
  • When at last he spoke I hung upon his every word.
  • We hung on his every word, and it wasn't always kind.
  • At least three people hit the ground hard following him to and from practice as reporters hung on his every word.
  • He spoke as if the fate of the universe hung on his every word.
  • They're probably bored to tears, ready to hang on our every word.
  • And the children of Elvis did hang on his every word.
  • More than a few have had trouble leaving behind the days millions hung on their every word.
  • He paused, wanting us to hang on his every word.
  • He hung on her every word, and she wasn't even speaking to him.
  • It was evident from their faces that they hung upon his every word.
6. obey one's word = przestrzegać czyjś słowo obey one's word
7. word is adapted = słowo jest przystosowane word is adapted
(18) recall, echo, drown
Kolokacji: 3
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) doubt, question
Kolokacji: 2
(24) grope, search, fight, seek
Kolokacji: 4
(25) eat, base
Kolokacji: 2
(26) invent, manipulate
Kolokacji: 2
(28) lose, forget
Kolokacji: 2
(29) pass, access, exceed
Kolokacji: 3
(30) borrow, adopt, honor
Kolokacji: 3
(31) regret, feel
Kolokacji: 3
(33) print, engrave
Kolokacji: 2
(34) absorb, draw, force, stick
Kolokacji: 4
(35) avoid, repeal
Kolokacji: 2
(36) respond, greet, react, reply
Kolokacji: 4
(37) wince, smile
Kolokacji: 2
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.