"weak word" — Słownik kolokacji angielskich

weak word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularne słowo
  1. weak przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This name we give it is too weak a word, I think.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo