"weak" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

weak przymiotnik

weak + rzeczownik
Kolokacji: 243
weak economy • weak point • weak spot • weak dollar • weak link • weak smile • weak demand • weak voice • weak market • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. weak economy = słaba gospodarka weak economy
2. weak point = słaby punkt, słabe ogniwo weak point
3. weak spot = czuły punkt weak spot
4. weak dollar = słaby dolar weak dollar
5. weak link = najsłabsze ogniwo weak link
6. weak smile = niedostateczny uśmiech weak smile
7. weak demand = niskie żądanie weak demand
8. weak voice = słaby głosik weak voice
9. weak market = rynek słaby (o spadkowej tendencji cen, w którym jest dużo sprzedających, a mało kupujących) weak market
10. weak man = człowiek słaby weak man
11. weak signal = słaby sygnał weak signal
12. weak position = niedostateczna pozycja weak position
13. weak sales = niedostateczne sprzedaże weak sales
14. weak force = słaba siła weak force
16. weak one = słaby weak one
17. weak performance = słabe wykonanie weak performance
18. weak side = słaba strona weak side
19. weak hand = słaba ręka weak hand
20. weak system = słaby system weak system
21. weak state = słaby stan weak state
22. weak heart = słabe serce weak heart
23. weak team = słaby zespół weak team
24. weak growth = niedostateczny rozwój weak growth
25. weak acid = słaby kwas weak acid
26. weak field = słabe pole weak field
27. weak light = słaby blask weak light
28. weak interaction = oddziaływanie słabe weak interaction
29. weak form = jednosylabowe słowo ze zredukowaną samogłoską (tzw. "forma słaba", używana, gdy słowo nie jest akcentowane) weak form
30. weak currency = słaba waluta weak currency
31. weak condition = niedostateczny warunek weak condition
32. weak moment = moment słabości weak moment
33. weak opponent = słaby przeciwnik weak opponent
35. weak version = słaba wersja weak version
36. weak character = słaby charakter weak character
37. weak area = słaby obszar weak area
38. weak eye = słabe oko weak eye
39. weak leg = słaba noga weak leg
40. weak bone = słaba kość weak bone
czasownik + weak
Kolokacji: 14
feel weak • grow weaker • look weak • sound weak • go weak • become weak • ...
przysłówek + weak
Kolokacji: 57
relatively weak • extremely weak • far weaker • physically weak • pretty weak • ...
weak + przyimek
Kolokacji: 12
weak from • weak on • weak in • weak with • weak for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.