"word produces" — Słownik kolokacji angielskich

word produces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo produkuje
  1. word rzeczownik + produce czasownik
    Luźna kolokacja

    The words, firmly and clearly spoken, produced a strong impression.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo