"match one's words" — Słownik kolokacji angielskich

match one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mecz czyjś słowa
  1. match czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And that was why she felt uneasy at just the hint of data they'd let her see: it hadn't matched their words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo