ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word shakes" — Słownik kolokacji angielskich

word shakes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koktajle mleczne słowa
  1. word rzeczownik + shake czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She smiled up at him, but the words shook, in spite of herself, on her mouth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo