BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ton rzeczownik

rzeczownik + ton
Kolokacji: 28
ton of coal • ton of cargo • ton of steel • ton of waste • ton of food • ton of money • ...
ton + rzeczownik
Kolokacji: 7
ton truck • ton vessel • ton ship • ton capacity • ton soup • ...
ton + czasownik
Kolokacji: 5
ton goes • ton produces • ton comes • ton falls • ton seizes
czasownik + ton
Kolokacji: 66
produce several tons • carry several tons • use several tons • drop several tons • deliver several tons • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. get a ton = dostań tonę get a ton
4. make a ton = marki tona make a ton
5. rise to several tons = wzrost do kilku ton rise to several tons
8. lift several tons = podnieś kilka ton lift several tons
9. load with several tons = ładunek z kilkoma tonami load with several tons
  • Cotton production increased from 23,000 tons in 1932 to 127,000 in 1939.
  • The lifting capacity increased from 100 tons to 1800 tons in 38 years.
  • Under present plans, recycling will increase from 1,800 tons a day to 4,250 tons by the year 2001.
  • Also, exports to Mexico increased to 125,000 tons, from 117,000 tons in last year's period.
  • On 7 February, the amount of cooling water was increased from 10.5 tons to 13.5 tons per hour.
  • Trade increased from 100,000 tons in 1800 to double that in 1810.
  • This increased the gross tonnage of the ship from 53,000 to 56,000 tons.
  • By 2005, the maximum weight of the trains using the line had already been increased from 4,000 to 6,300 tons.
  • The thrust of the Safir-1B rocket engine has been increased from 32 to 37 tons.
  • To avoid this in the future, daily capacity was increased from 350 to 550 tons.
11. find several tons = znajdź kilka ton find several tons
12. reduce by several tons = zredukuj do kilku ton reduce by several tons
13. receive several tons = otrzymaj kilka ton receive several tons
14. generate several tons = wytwórz kilka ton generate several tons
15. add several tons = dodaj kilka ton add several tons
16. reduce to several tons = zredukuj do kilku ton reduce to several tons
17. produce over several tons = wyprodukuj ponad kilkoma tonami produce over several tons
18. fill with several tons = napełnij się kilkoma tonami fill with several tons
20. see tons = zobacz tony see tons
21. raise tons = podnieś tony raise tons
22. load several tons = załaduj kilka ton load several tons
(7) estimate, value
Kolokacji: 2
(8) collect, store, harvest
Kolokacji: 3
(9) exceed, win
Kolokacji: 2
przymiotnik + ton
Kolokacji: 8
metric ton • short ton • additional ton • gross ton • long ton • ...
przyimek + ton
Kolokacji: 17
per ton • about several tons • from several tons • over several tons • at several tons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.