BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"rise to several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrost do kilku ton
  1. rise czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even so, it was hoped that the output might rise to 500 tons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo