"ton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ton rzeczownik

rzeczownik + ton
Kolokacji: 28
ton of coal • ton of cargo • ton of steel • ton of waste • ton of food • ton of money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) coal, oil, plutonium, fuel
Kolokacji: 4
1. ton of cargo = tona ładunku ton of cargo
2. ton of rock = tona kamienia ton of rock
3. ton of cocaine = tona kokainy ton of cocaine
4. ton of material = tona materiału ton of material
5. ton of stone = tona kamienia ton of stone
6. ton of bricks = tona cegieł ton of bricks
7. quarter ton = jedna czwarta tony quarter ton
8. ton of equipment = tona wyposażenia ton of equipment
(3) steel, Ore, gold
Kolokacji: 3
(5) food, supply, water, ton
Kolokacji: 4
(6) explosives, bomb, TNT
Kolokacji: 3
(7) wheat, grain
Kolokacji: 2
ton + rzeczownik
Kolokacji: 7
ton truck • ton vessel • ton ship • ton capacity • ton soup • ...
ton + czasownik
Kolokacji: 5
ton goes • ton produces • ton comes • ton falls • ton seizes
czasownik + ton
Kolokacji: 66
produce several tons • carry several tons • use several tons • drop several tons • deliver several tons • ...
przymiotnik + ton
Kolokacji: 8
metric ton • short ton • additional ton • gross ton • long ton • ...
przyimek + ton
Kolokacji: 17
per ton • about several tons • from several tons • over several tons • at several tons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.