"ton of oil" — Słownik kolokacji angielskich

ton of oil kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tona oleju
  1. oil rzeczownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The service collects 200 tons of oil a year from restaurants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo