BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"produce over several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj ponad kilkoma tonami
  1. produce czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It once produced over 400 tons of cast iron annually.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo