BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"rise from several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrost z kilku ton
  1. rise czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Steel production rose from 280,000 tons in 1938 to 13,790,000 tons in 1985.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo