BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"load several tons" — Słownik kolokacji angielskich

load several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załaduj kilka ton
  1. load czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He concluded one man could load 45 tons of pig iron a day, not the standard 12 1/2.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo