BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"raise tons" — Słownik kolokacji angielskich

raise tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnieś tony
  1. raise czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A tremendous amount of money was spent on opera, because the wives of C.E.O.'s had their opera groups and were raising tons of money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo