BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"ton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ton rzeczownik

rzeczownik + ton
Kolokacji: 28
ton of coal • ton of cargo • ton of steel • ton of waste • ton of food • ton of money • ...
ton + rzeczownik
Kolokacji: 7
ton truck • ton vessel • ton ship • ton capacity • ton soup • ...
ton + czasownik
Kolokacji: 5
ton goes • ton produces • ton comes • ton falls • ton seizes
czasownik + ton
Kolokacji: 66
produce several tons • carry several tons • use several tons • drop several tons • deliver several tons • ...
przymiotnik + ton
Kolokacji: 8
metric ton • short ton • additional ton • gross ton • long ton • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
  • It is expected to handle 15 million metric tons by 2004.
  • The total weight of the gun was 1,000 metric tons.
  • About half the 800,000 metric tons of the food needed has been promised.
  • In 1996, the level rose to 59.3 million metric tons.
  • This has increased since then to 771,000 metric tons in 2007.
  • Total world demand last year was 3,480 metric tons, up 12 percent.
  • Its weight has been estimated to be 85.21 metric tons.
  • That's 4.2 million metric tons with a value of more than $4.1 billion.
  • China had been expected to buy 300,000 metric tons of sugar.
  • During the last two decades, this number was only 145 million metric tons per year.
2. additional ton = dodatkowa tona additional ton
3. extra ton = dodatkowa tona extra ton
4. dry ton = sucha tona dry ton
(2) short, long
Kolokacji: 2
(3) gross, net
Kolokacji: 2
przyimek + ton
Kolokacji: 17
per ton • about several tons • from several tons • over several tons • at several tons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.