BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"see tons" — Słownik kolokacji angielskich

see tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz tony
  1. see czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you read the previous post this morning, you saw tons of links, many from some of the smartest people I know.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo