"make a ton" — Słownik kolokacji angielskich

make a ton kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki tona
  1. make czasownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I can pretty much sit this out for the next few years not doing anything while making a ton of money.

    Podobne kolokacje: