BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"find several tons" — Słownik kolokacji angielskich

find several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź kilka ton
  1. find czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Scenario 2" calls for finding 413,000 metric tons of donated food, at considerably higher prices.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo