BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"yield several tons" — Słownik kolokacji angielskich

yield several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj kilka ton
  1. yield czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its copper mines are said to be capable of yielding 500,000 tons a year; they now yield no more than 50,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo