BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"generate several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytwórz kilka ton
  1. generate czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The city generates eighty seven tons of garbage every day.

powered by  eTutor logo