"make tons" — Słownik kolokacji angielskich

make tons kolokacja
Popularniejsza odmiana: make a ton
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki tony
  1. make czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I can pretty much sit this out for the next few years not doing anything while making a ton of money.

    Podobne kolokacje: