"get tons" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get tons" po angielsku

rzeczownik
 1. mnóstwo, na tony
  He had never seen so many fish, there must be tons of them. (On nigdy nie widział tylu ryb, musiało ich być tam mnóstwo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

tonne
ton ** , t (skrót) ***

"Ton" oznacza 1016 kg w Wielkiej Brytanii i 907 kg w USA.
rzeczownik
Liczba mnoga: tonnes, tonne
Liczba mnoga: tons, ton
 1. tona (jednostka masy równa 1000 kg) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. setka, stówa (np. banknot lub prędkość)  BrE slang [policzalny]
  I've barely earned a ton today. (Ledwie zarobiłem dzisiaj stówę.)
  He has spent a ton on vodka. (On wydał setkę na wódkę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get tons" — Słownik kolokacji angielskich

get tons kolokacja
Popularniejsza odmiana: get a ton
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać tony
 1. get czasownik + ton rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  So we've got tons of fun stuff to talk about.

powered by  eTutor logo