BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"load with several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładunek z kilkoma tonami
  1. load czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A single horse could easily pull a boat loaded with 60 tons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo