BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"about several tons" — Słownik kolokacji angielskich

about several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o kilku tonach
  1. about przyimek + ton rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    About 75 million tons of it have been made each year since 2005.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo