BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"bring several tons" — Słownik kolokacji angielskich

bring several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnieś kilka ton
  1. bring czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On the 24th she brought 2,001 tons of ammunition to these same men.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo