BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"lift several tons" — Słownik kolokacji angielskich

lift several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnieś kilka ton
  1. lift czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She can lift 90 tons, though this is near the limit of her capacity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo