BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"reduce by several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zredukuj do kilku ton
  1. reduce czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The expected consequences are reducing greenhouse gas emissions by 4 million tons per year from 2012.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo