BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"with several tons" — Słownik kolokacji angielskich

with several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kilkoma tonami
  1. with przyimek + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In less than a minute, the report said, the big hold filled with 10,000 tons of water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo