BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"produce about several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj o kilku tonach
  1. produce czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    New York produces about 25,000 tons of solid waste every day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo