"ton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ton rzeczownik

rzeczownik + ton
Kolokacji: 28
ton of coal • ton of cargo • ton of steel • ton of waste • ton of food • ton of money • ...
ton + rzeczownik
Kolokacji: 7
ton truck • ton vessel • ton ship • ton capacity • ton soup • ...
ton + czasownik
Kolokacji: 5
ton goes • ton produces • ton comes • ton falls • ton seizes
czasownik + ton
Kolokacji: 66
produce several tons • carry several tons • use several tons • drop several tons • deliver several tons • ...
przymiotnik + ton
Kolokacji: 8
metric ton • short ton • additional ton • gross ton • long ton • ...
przyimek + ton
Kolokacji: 17
per ton • about several tons • from several tons • over several tons • at several tons • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. per ton = za tonę per ton
4. over several tons = ponad kilkoma tonami over several tons
5. at several tons = przy kilku tonach at several tons
6. under tons = poniżej ton under tons
8. for several tons = dla kilku ton for several tons
9. by several tons = przez kilka ton by several tons
11. to several tons = do kilku ton to several tons
12. in several tons = w kilku tonach in several tons
13. around several tons = około kilku ton around several tons

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.