"for several tons" — Słownik kolokacji angielskich

for several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla kilku ton
  1. for przyimek + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From 1898, some were rebuilt with increased capacity for both water and now 4 tons of coal.

    Podobne kolokacje: