"to several tons" — Słownik kolokacji angielskich

to several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do kilku ton
  1. to przyimek + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Since 1983, production increased by about 20 percent to 185,000 tons in 1988.

    Podobne kolokacje: