"around several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około kilku ton
  1. around przyimek + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The estimated quantity needed will be of around 5000 to 6000 tons per year (maybe more).

    Podobne kolokacje: