"of several tons" — Słownik kolokacji angielskich

of several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kilku ton
  1. of przyimek + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    God knew where the rest of the hundred tons had gone.

    Podobne kolokacje: