"in tons" — Słownik kolokacji angielskich

in tons kolokacja
Popularniejsza odmiana: in several tons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tonach
  1. in przyimek + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1905 over half a million tons of coal a year was carried.

    Podobne kolokacje: